Flaga Polski Flaga Wielkiej Brytanii zamów kurs

Polityka prywatności

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników


korzystających z Aplikacji.


§ 1. JAK ZBIERAMY DANE?


Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej jako Użytkownicy.


W przypadku rejestracji w Aplikacji Użytkownik podaje jedynie numer telefonu.


Po dokonaniu rejestracji w Aplikacji Użytkownik może podać dodatkowo imię i nazwisko.


W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik dodatkowo podaje adres


e-mail.


Podczas korzystania z Aplikacji dodatkowo mogą być pobierane informacje dotyczące lokalizacji


urządzenia końcowego Użytkownika.


Aplikacji do prawidłowego działania wymaga dostępu do dysku. Składowane są tam obrazy mapy,

na potrzeby późniejszego szybszego wyświetlenia. Aplikacja w żadnym innym celu nie wykorzystuje


dysku urządzenia.


Aplikacji korzysta z kamery tylko na potrzeby zeskanowania kodu qr w przypadku wgrywania


voucherów na przejazdy bezgotówkowe.


§ 2. DOSTĘP DO DANYCH I ZABEZPIECZENIA


Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji są przetwarzane zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).


Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Aplikacji mają jedynie


osoby uprawnione przez Administratora.


Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów

prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu

poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.


Administrator zapewnia Użytkownikom dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich

modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do


Aplikacji.


Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Administrator może

odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący regulamin Aplikacji, a

zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a

w szczególności dochodzenia przez Administratora roszczeń od danego Użytkownika.


§ 3. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI


Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7


dni.


Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:


bartekmlodzikowski@gmail.com


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27


kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:


Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w


ramach Rejestracji, jest Firma Taxi Rzeszów zwana dalej Usługodawcą.


Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych u Usługodawcy jest Inspektor Ochrony


Danych dostępny pod adresem .


Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę

usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane

wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Odbiorcą

Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy

świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, prawne i


transportowe.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w przypadku

dokonania płatności na rzecz administratora później przez wymagany przepisami prawa


podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat).


Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak

zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia


Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego


dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w

szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia

danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych

osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności


Użytkownika.


Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu

zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.


Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania


Zamów taksówkę jeszcze łatwiej i szybciej!


Gwarantujemy

Wieloletnie doświadczenie

Pewność i zaufanie

Bezpieczeństwo

Kierowcy po kursach ratowniczych

Samochody klimatyzowane


luksusowe samochody osobowe dla przewozu VIP-ów


Płatność kartami


PolCard, Mastercard, VISA, JCB, American Express


Rozliczenia bezgotówkowe

np. Przelewem na koniec miesiąca


731319054

O nas

Oferta

Kontakt

REGULAMIN I RODO